Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii

Image

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej powstało w 1956 roku. Stowarzyszenie zrzesza wychowanków Politechniki Śląskiej oraz osoby wspierające fizyczne lub prawne, które łączy wspólny cel określony przez Statut Stowarzyszenia. Naszym podstawowym celem jest organizowanie kontaktów oraz więzi koleżeńskiej dla podtrzymania tradycji akademickich, etyki zawodowej, wymiany doświadczeń oraz współdziałania w rozwoju Politechniki Śląskiej. 

Piotr Litwa: "Opuszczając mury naszej uczelni, skupiliśmy się w wydziałowych strukturach Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Tym samym pragniemy podkreślić więź z naszym macierzystym Wydziałem. Nie szczędzimy wysiłków w podtrzymywaniu tradycji akademickich. Jednocześnie patrząc w przyszłość, dążymy do współtworzenia dzieła rozwoju Politechniki Śląskiej. Wspieramy młodych absolwentów. Oferujemy im pomoc w adaptacji zawodowej, chętnie służymy radą w rozwiązywaniu problemów związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. Przez organizację konkursów staramy się wspierać i promować nowoczesne i praktyczne rozwiązania w branży. W ten sposób rozwijamy różne formy opieki nad najmłodszymi absolwentami naszego Wydziału, stojącymi u progu kariery zawodowej. Pomoc naukowo-techniczną i samokształceniową zapewniamy również członkom Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej jest organizacją społeczną o charakterze naukowo-technicznym. W jego historię na stałe wpisała się organizacja licznych konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz kursów specjalistycznych i dokształcających. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą ważnych dla środowiska górniczego tematów. Szczególnie cenimy sobie współorganizowaną przez nasz oddział cykliczną konferencję „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju”.
    Na życie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej składają się także elementy szczególnie ważne w podtrzymywaniu więzi koleżeńskich takie jak spotkania środowiskowe, czy doroczne obchody barbórkowe"


Dołącz do nas

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii do członkostwa w naszym Oddziale poniżej zamieszczono odnośniki do deklaracji członkostwa...

Kwota składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 40zł.
Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI    27 1050 1298 1000 0023 3852 7159
Do góry
Kontakt

Sekretariat Stowarzyszenia:

swwgig@onet.eu

Sala Rady Wydziału Górnictwa i Geologii (p. 266)

Czynny w każdy czwartek w godz. 

15:40 – 17:40 
Lokalizacja

ImageDo góry