Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej

Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii

Image

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej powstało w 1956 roku. Stowarzyszenie zrzesza wychowanków Politechniki Śląskiej oraz osoby wspierające fizyczne lub prawne, które łączy wspólny cel określony przez Statut Stowarzyszenia. Naszym podstawowym celem jest organizowanie kontaktów oraz więzi koleżeńskiej dla podtrzymania tradycji akademickich, etyki zawodowej, wymiany doświadczeń oraz współdziałania w rozwoju Politechniki Śląskiej. 

Piotr Litwa: "Opuszczając mury naszej uczelni, skupiliśmy się w wydziałowych strukturach Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Tym samym pragniemy podkreślić więź z naszym macierzystym Wydziałem. Nie szczędzimy wysiłków w podtrzymywaniu tradycji akademickich. Jednocześnie patrząc w przyszłość, dążymy do współtworzenia dzieła rozwoju Politechniki Śląskiej. Wspieramy młodych absolwentów. Oferujemy im pomoc w adaptacji zawodowej, chętnie służymy radą w rozwiązywaniu problemów związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. Przez organizację konkursów staramy się wspierać i promować nowoczesne i praktyczne rozwiązania w branży. W ten sposób rozwijamy różne formy opieki nad najmłodszymi absolwentami naszego Wydziału, stojącymi u progu kariery zawodowej. Pomoc naukowo-techniczną i samokształceniową zapewniamy również członkom Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej jest organizacją społeczną o charakterze naukowo-technicznym. W jego historię na stałe wpisała się organizacja licznych konferencji, sesji i seminariów naukowych oraz kursów specjalistycznych i dokształcających. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą ważnych dla środowiska górniczego tematów. Szczególnie cenimy sobie współorganizowaną przez nasz oddział cykliczną konferencję „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju”.
    Na życie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej składają się także elementy szczególnie ważne w podtrzymywaniu więzi koleżeńskich takie jak spotkania środowiskowe, czy doroczne obchody barbórkowe"


Dołącz do nas

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii do członkostwa w naszym Oddziale poniżej zamieszczono odnośniki do deklaracji członkostwa...

Kwota składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 40zł.
Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI    27 1050 1298 1000 0023 3852 7159
Do góry

Działalność 

Działalność Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej nakierowana jest przede wszystkim na utrzymanie i rozwijanie wzajemnych więzi między Członkami Stowarzyszenia a Wydziałem.  W celu zacieśniania więzów koleżeńskich wykorzystuje się formy działalności, takie jak: spotkania środowiskowe, zjazdy roczników, spotkania towarzyskie i kulturalne. Bogata działalność naszego Oddziału oraz współpraca z Wydziałem Górnictwa i Geologii została opisana w Informatorze Stowarzyszenia więcej informacji...-Informator.pdf dziłalnością Oddziału kieruje Zarząd, który jest odpowiedzialny za bieżącą realizację zadań statutowych i kreowanie nowych inicjatyw  aktywizujących członków Oddziału.

W dniu 29.09.2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie koleżeńskie z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. Podczas uroczystości uhonorowano osoby które swoją działalnością wspierały Stowarzyszenie i przyczyniły się do jego rozwoju.więcej informacji...

Image

Koła Zakładowe

Działalność Oddziału jest realizowana również przez istniejące w zakładach Koła, których aktywnoćś ma bezpośredni wpływ na integrację i współpracę śrdowsika zrzeszonego w ramach Oddziału Stowarzyszenia. więcej informacji...

Image

Uroczystości Barbórkowe

Co roku członkowie koła aktywnie uczestniczą w uroczystościach Barbórkowych na Wydziale Górnictwa i Geologii. więcej informacji...

Image

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Wspólnie z władzami Wydziału Górnictwa i Geologii realizowany jest coroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową, dyplomy i nagrody pieniężne laureatom są wręczane podczas uroczystej akademi barbókowej  więcej informacji...   

Image

ODNOWIENIE  IMMATRYKULACJI

Z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia studiów na Wydziale Górniczym odbywa się uroczysta ponowna imatrykulacja studentów w którą jest zaangażowany Oddział Stowarzyszenia  więcej informacji...

Do góry

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć

Image 5
Do góry


Kontakt

Sekretariat Stowarzyszenia:

swwgig@onet.eu

Sala Rady Wydziału Górnictwa i Geologii (p. 266)

Czynny w każdy czwartek w godz. 

15:40 – 17:40 


Osoby Kontaktowe

L.p.

Imię i nazwisko

Adres pracy

1.

Jan Bąk

- skarbnik

Instytut Mechanizacji Górnictwa

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2

44-100 Gliwice

tel. 032 / 237-23-04

2.

Leonard Klabis  

- wiceprezes ds. organizacyjnych

KW SA Oddział KWK „Bobrek-Centrum”  
ul. Konstytucji 76 
41-905 Bytom
 
tel. 032 / 283-77-77

3.

Beata Augustynowicz

- księgowa

Specjalistyczny Urząd Górniczy

ul. Obroki 87  

40-929 Katowice  

tel. 032 / 78-89-803


Lokalizacja

ImageDo góry